YURTDIŞI EĞİTİM HİZMETLERİ

0

Hüdâyî Gönüldaşları’nın, eğitim, basın-yayın ve sosyal-kültürel alanlarındaki hizmetleri, özellikle soydaş ve akraba topluluklarımızın yaşadığı Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve gönül coğrafyamız olan Afrika kıtası olmak üzere 30’u aşkın ülkede 24 yıldır devam etmektedir.

EĞİTİM HİZMETLERİ
1992 yılından bu yana otuzu aşkın ülkede; ilâhiyat ve dengi fakülteler, ilâhiyat yüksek okulları, öğretmen okulları, imam enstitüsü, araştırma merkezleri (master-doktora), imam hatip ve dengi okullar, kültür merkezleri, Kur’an kursları, talebe yurtları, kreş ve yetimhâneler olmak üzere toplam 135 eğitim müessesesi mevcuttur.

Yıllık yaklaşık; 10.000 örgün; 35.000 yaygın eğitim talebesine hizmet verilmektedir.

Bu kurumlardan bugüne kadar yaklaşık; 500 hafız ve 36.000’i aşkın örgün eğitim mezunu verilmiştir. Ayrıca 850.000 yaygın eğitim mezununa “Kur’ân-ı Kerîm” ve “Temel Dini Bilgiler” eğitimi verilmiştir.

Hüdâyi Vakfı olarak, bu çalışmaları yürüten yerel partner STK’ların eğitim projelerine destek verdiğimiz gibi bu bölgelerden eğitim maksadıyla; 56 Doktora, 255 Master, 50 Haseki Eğitim Programı, 2.200 Lisans seviyesi ve 1.850 Kur’an kursu olmak üzere yaklaşık 4.500 öğrenci Türkiye’ye getirilmiş ve mezun edilmiştir. Hâlen yukarıdaki programlar çerçevesinde 400’ü aşkın öğrenci Türkiye’de eğitim hayatına devam etmektedir. Ülkemize gelen öğrencilere iâşe ve ibâte imkânı sağlamakta, öğrencilere burs temin etmekte, ülkeler arası
kültürel-sosyal bağları güçlendirici nitelikte organizasyonlar düzenlemekteyiz.

Paylaş.