YURTDIŞI BASIN-YAYIN HİZMETLERİ

0

Hüdâyî Gönüldaşları’nın, eğitim, basın-yayın ve sosyal-kültürel alanlarındaki hizmetleri, özellikle soydaş ve akraba topluluklarımızın yaşadığı Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve gönül coğrafyamız olan Afrika kıtası olmak üzere 30’u aşkın ülkede 24 yıldır devam etmektedir.

Hüdâyi gönüldaşları, muhtelif ülkelerdeki partner dernek, vakıf ve yayınevleri ile bugüne kadar, Türkçe dışındaki 52 farklı dilde 1.124 çeşit eser neşretmiştir. Neşri gerçekleşen bu eserlerin 1.044’ü kitap, 18’i dergi, 52’si DVD, 10’u da takvimdir.

Vakfımız, gelen taleplere binâen her yıl muhtelif dillerde ortalama 500.000 adet eseri bastırarak yurtdışına göndermektedir.

Yabancı dillerde basımı gerçekleştirilen kitap ve dergilerin toplam tirajı yaklaşık 7 milyondur. Muhtelif dillerdeki bu eserler, www.islamicpublishing.net ve www.smashwords.com internet sitelerinden e-kitap, pdf ve mp3 formatlarında ücretsiz indirilebilmektedir. Bu iki siteden bugüne kadar indirilen toplam eser sayısı 1.250.000’i aşmıştır. Ayrıca bu eserler, farklı ülkelerdeki onlarca internet sitesinden de aynı şekilde indirilebilmektedir.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için toplam 27 eserden oluşan ders kitabı seti projemiz tamamlanmak üzeredir. Bu eserler başta İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere birçok dile çevrilip
basılmaktadır. Basılan eserler içerisinde 19 farklı dilde 167 çeşit ders kitabı mevcuttur.

Vakfımız, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Lider Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin ortaklığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın da desteğiyle, “7 farklı dildeki 53 çeşit ders kitabından toplam 119.500 adet basım ve 19 ülkede dağıtım” projesini gerçekleştirmiştir.

Bu çalışmalara ilâve olarak, muhtelif dillerdeki eserlerin sesli kitap hâline getirilmesi ve video sohbetlerin çeşitli dillerde altyazılı olarak internetten yayınlanması faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Paylaş.