KUR’ÂN KURSLARI

0

a) Alemdağ Erkek Kur’an Kursu

Alemdağ Erkek Kur’ân Kursu, 1999-2000 yılında eğitim ve öğretime baş­lamıştır. 200 kişilik öğrenci kapasitesiyle eğitim ve öğretime devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından «Örnek Kur’ân Kursu» olarak kabul edilmiştir. İaşe ve ibate işleri Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı tarafından karşılanan «Alemdağ Kur’ân Kursu», pedagojik altyapıya sahip öğretici kadrosuyla da örnek bir çalış­ma yürütmektedir.

Alemdağ Erkek Kur’ân Kursu’nda Diyanet İşleri Başkanlığı müfredatına uy­gun şekilde Kur’ân-ı Kerim (tevcid, talim, meal) ve temel dinî bilgiler eğitimi ve­rilmekte, ayrıca yüzüne eğitimde başarılı olup, ezbere kabiliyetli olanlar hâfızlık eğitimine seçilmektedir.

Alemdağ Erkek Kur’an Kursu Tel: 0216 312 17 17

www.alemdagkurankursu.com

b) Aziz Mahmud Hüdâyî Kız Kur’an Kursu

Aziz Mahmud Hüdâyî Kız Kur’ân Kursu 350 kişilik yatılı ve 100 kişilik gündüz eğitim gören toplam 450 kişilik mevcuduyla eğitimine devam etmektedir. Büyük bir fedakârlıkla hizmet gören güçlü ekibiyle Kız Kur’ân Kursları arasında müstesna bir yere sahip olmuş, bu alanda birçok kursun açılmasına da örneklik etmiştir. Bu başarılar, kursa yönelik ilgiyi gittikçe artırmış ve kapasitesinin çok üstünde müracaat alarak kaliteli bir öğrenci kitlesine ulaşmıştır.
Bu ihtiyaca cevap verebilmek için Gülistan Kız Kur’ân Kursu adıyla yeni bir hizmet mekânı açılmıştır. Kurslarımızda yüzüne ve hâfızlık eğitimi verilmektedir. Aziz Mahmud Hüdâyî Kız Kur’ân Kursumuz hâfızlık yarışmalarında dereceler almıştır.

Aziz Mahmud Hüdâyî Kız Kur’an Kursu Tel: 0216 632 59 91

c) Gülistan Kız Kur’an Kursu

İlk eğitimine 2007 yılında 120 kapasite ile başlayan kursumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Ümraniye Müftülüğüne bağlı olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu kursumuzda Koru-Der ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitimle ilişki içerisinde öğrencilerimizin farklı alanlarda (özellikle çocuk eğitimi ve ev ekonomisinde) gelişmelerine imkanlar sağlanmaktadır.
Gülistan Kız Kur’an Kursu Tel: 0216 610 02 42

kurankursu-1 kurankursu-2 kurankursu-3 kurankursu-4 kurankursu-5 kurankursu-6 kurankursu-7

Paylaş.