AYNÎ EŞYA YARDIMLARI

0

Vakfımıza bağışlanan eşyaların muhtaç kimselere ulaştırılma hizmeti, ve­ren ile alan arasında önemli bir hizmet köprüsü vazifesini görmektedir. Bu hayır ocağına binlerce çift ayakkabı, binlerce takım giysi, tonlarca yakacak ilh. yar­dımlar geliyor  ve vakfımızın hizmet ekiplerinin faaliyetiyle ev ev dağıtılıyor.

Eşya yardımları da büyük ihtimamla araştırılan yoksul ailelere, hizmet şu­urundaki, gönül ehli vakıf personeli tarafından ulaştırılmaktadır.

Halkımızın yakın alâka ve yardımlarıyla gerçekleşen bu hizmetlerin daha da yaygınlaşması için, büyük gayret sarf edil­mektedir.

Paylaş.