AŞEVİ HİZMETLERİ

0

Aziz Mahmûd Hüdâyi hazretlerinin vakfiyesinde şöyle yazılıdır:

“Vâkıf-ı müşârunileyh hazretlerinin Câmi-i şerîflerinin hareminde vâki hankāh-ı mübârekede leyâl-i mübârekede (Cuma, kandil ve Ramazan gecelerinde) taam (yemek) pişire, fukarâ-i sulehâya bezleyleye (dağıtılsın).“

Aynen Hazret-i Hüdâyi’nin vakfiyesinde geçtiği gibi Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı’nın da vakıf senedinde öncelikle Aşevi hizmetleri geçmektedir ve vakfımızın bütün hizmetleri bir tas sıcak çorba ile başlamıştır.

Bugün, vakıf merkezimizde her gün 1200 kişiye sıcak yemek ikrâmı yapılmaktadır. Aileler ve öğrenciler kaplarıyla gelip yemeklerini almakta bununla birlikte de sokakta kalanlar ve vakfa gelen misafirler üç öğün olarak sıcak yemeklerini yiyebilmektedirler.

Bununla birlikte İLAM Çilehane merkez birimimizde de günde 2000 kişilik yemek pişirilmekte ve başta Anadolu’dan eğitim için gelmiş öğrenciler olmak üzere fakir ailelere de dağıtılmaktadır.

Paylaş.