AKRABA ULUS ve TOPLULUKLARA YÖNELİK ÖĞRENCİ EĞİTİM HİZMETLERİ

0

Hüdâyî Vakfı, gerek YÖS imtihanı ile üniversitelere kayıt yaptıran yabancı öğ­rencilere, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı’nın YÖK aracılığı ile Türkî Cumhuriyetler, Kafkaslar, Balkanlar, diğer akraba millet ve topluluklardan lisans, yüksek lisans ve doktora için getirdiği öğrencilerin bir bölümüne iaşe ve ibate imkânları sunmakta ve geçinebilecekleri ölçüde burs temin etmektedir.

Yine aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın söz konusu ülke ve milletler­den Kur’ân Kursu eğitimi almak üzere getirdiği kız ve erkek öğrencilerin önemli bir bölümünün iaşe ve ibatelerini de karşılamaktadır.

Yapılan bu hizmetler boşa gitmemiş, kısa sürede meyvesini vermeye de baş­lamıştır. Türk ve İslâm kültürünü yakından tanıyan bu öğrencilerin, kendi ülkele­rinde ülkemizde gördükleri hizmetlere benzer faaliyetler yaptıkları, duyulmakta ve müşahede edilmektedir. Hattâ belli bazı ülkelerde, vakıf ve dernek türü sivil toplum teşkilâtları kurmuşlardır.

Hüdâyî’nin bir başka kültür hizmeti, Türkiye dışındaki soydaşlarımızın, inanç kardeşlerimizin kimliklerini yeniden inşa çabasına olan katkıları… Hüdâyî çevre­sinde okuyan birçok genç, her yaz, Azerbaycan, Kırım, Bulgaristan, Arnavutluk, Kazakistan, Kafkasya ve Türkistan’a giderek oralardaki kardeşlerimizin hem kimlik şuurunu yeniden kazanmalarına yardımcı oluyor, hem de ülkelerimiz arasındaki dostluk halkalarını pekiştiriyor.

Türkiye’de yetişen bu gençler kazandıkları Hüdâyî ve Yunus muhabbetiyle ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin fahrî elçileri oluyorlar.

Son yıllarda bu hizmetler, bazı Afrika ülkelerinde de yapılmaya başlanmış ve yoğun ilgi görmüştür.

Paylaş.